به گزارش افکارنیوز،با توجه به اعلام درآمد سود و زیان هر یک از شرکت های بورسی و فرابورسی در جدولی به طور اجمالی به تطبیق درآمد هرسهمسال مالی ۹۳ شرکت ها نسبت به درآمد سال جاری پرداخته شده است.


خاطر نشان می شود، برای کسب اطلاعات دقیق و جزئی تر درباره چرایی و چگونی تعدیل های مثبت و منفی به سایت www.codal.ir مراجعه شود.