به گزارش افکارنیوز،مدیر مالی شرکت صنایع آذراب در مصاحبه ای ضمن تشریح وضعیت کنونی شرکت اهم ویژگی های بودجه سال مالی ۱۳۹۳ را عنوان کرد.

جابری، مدیر مالی شرکت صنایع آذرآب ضمن تقدیر از صحه صدر و پشتیبانیسهامدارانشرکت، تلاش ها و پیگیرهای انجام شده از طریق هیات مدیره شرکت را بسیار عالی و مطلوب ارزیابی و اظهار داشت: بحمداله شرایط کنونی شرکت در وضعیت خوبی بوده و تلاش و پیگیری های لازم در خصوص اخذ قراردادهای کاری جدید و رایزنی با مقامات ذیصلاح در حال انجام است که امیدواریم این تلاش ها همچون گذشته منتج به نتیجه شده و دستاوردهای خوبی را به همراه داشته باشد.

وی حاصل این تلاش ها را در بودجه سال ۱۳۹۳ قابل لمس دانست و گفت: آثار این تلاش ها در سال آینده نمایان می شود، بنحوی که شاهد افزایش مبلغ فروش و سایر نسبت های فعالیتی شرکت نسبت به سال های قبل می باشیم.

جابری ادامه داد: بر مبنای تلاش های صورت گرفته فروش شرکت نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳۷ درصد افزایش را نشان می دهد در همین حال سود خالص شرکت نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۴۷ درصد رشد را تجربه نموده است.

مدیر مالی "فاذر" همچنین آغاز فعالیت اجرایی پروژه بزرگ دهکده گردشگری الماس مرکزی و کلنگ زنی آن بوسیله مسئولین را نمونه دیگری از فعالیت های امید بخش آتی شرکت بیان کرد.