به گزارش افکارنیوز،نمادهای در حال بازگشایی امروز، محدودیتی در حجم سفارش های فروش ندارند، اما برای دو شرکت خدمات انفورماتیک و مخابرات رعایت محدودیت حجم سفارش فروش وارده در سامانه الزامی است.

بر اساس اطلاعیه معاونت بازار، محدودیتی در حجم سفارش فروش وارده در سامانه در نمادهای معاملاتی چفیبر، ختوقا، خموتور، خنصیر، سخزر، سصوفی، شدوص، فجر، کاما، کایگچ، کبافق، کترام، کروی، مداران، وکار، وکارح، ومعادنح، شگلح که در حال بازگشایی هستند، وجود ندارد ولی در خصوص نمادهای معاملاتی رانفور، اخابر رعایت محدودیت حجم سفارش فروش وارده در سامانه الزامی است.