به گزارش افکارنیوز، سید مهدی هاشمی در خصوص آثار اجرای فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها بر حوزه مسکن، افزود: با توجه به اینکه اجرای این طرح بر بخش های مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، حوزه مسکن هم از این قائده مستثنی نیست و در بحثتامین مصالح تاثیراتی خواهد داشت و ما یک افزایش حداقلی را خواهیم داشت.

مهمترین بخش سخنان هاشمی:

- تاثیرات هدفمند سازی یارانه ها بر سایر بخش های اقتصادی باید دقیقا آنالیز و بررسی شود، با انجام بررسی های لازم در خصوص آثار هدفمند کردن یارانه ها بر بخش های دیگر اقتصادی همچون حوزه مسکن می توان به صورت قطعی اظهارنظر کرد.

- به نظر می رسد در صورت اجرای دقیق مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها تکلیف اوضاع اقتصادی روشن تر شود، اگر مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها به صورت دقیق اجرا شود، شرایط اقتصادی سریعتر روبه ثبات خواهد رفت.

- تا زمانی که بحثیارانه ها تعیین تکلیف نشود، همواره ممکن است، یک تورم انتزاعی را در پیش داشته باشیم و نگرانی از عدم ثبات ادامه پیدا کند.

-باید آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بر حوزه مسکن، باید بررسی شود اما به هر حال بعد از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها ما با افزایش قیمت در حوزه مسکن هم از لحاظ مصالح و هم نرخ خرید و فروش روبه رو خواهیم شد.