مدل خودرو

سال تولید

توضیحات

قیمت

شماره تماس

اپل کورسا

۱۹۹۴

تیپ۳ - فوری فروشی

۱۰.۲۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۹۲۱۳۰۱۱۵

اپل کورسا

۱۹۹۴

بیمه ۱ سال - سند دست اول

۱۲.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۱۳۳۲۹۵۵

ام وی ام ۱۱۰

۸۹

کارکرد۳۰هزار - بدون رنگ

۱۳.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۷۳۹۸۳۹۰۸

ام وی ام ۱۱۰

۸۷

۳لکه رنگ - بیمه یکسال

۱۲.۵۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۰۸۵۰۳۰۹۵

پراید ۱۴۱

۸۶

بی رنگ - خاکستری - کم کارکرد

۱۲.۴۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۹۲۰۰۲۸۹۹

پرایدSL

۹۰

سفید - بی رنگ - ۴۴ هزارکارکرد

۱۴.۲۰۰. ۰۰۰

۸۸۷۵۹۶۳۶

پژو ۲۰۶

۸۱

بسیار سالم - موتورتازه تعمیر

۱۲.۵۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۹۱۶۷۱۶۲۱

پژو ۲۰۶

۸۰

فنی سالم - مشکی

۱۱.۸۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۹۷۶۲۱۷۰۹

پژو ۴۰۵GLI

۸۴

نوک مدادی - مصرف کننده

۱۴.۳۰۰. ۰۰۰

۷۷۴۴۵۸۵۲

پژو۴۰۵GLX

۸۵

فنی سالم - بی خط و خش

۱۴.۸۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۸۸۴۰۹۸۶۹

پرشیا

۸۱

یکسال بیمه - فنی سالم

۱۳.۵۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۹۰۸۹۹۱۳۱

پیکان

۵۹

کرم

۱۰.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۸۳۴۳۳۲۱۴

دوو ماتیز

۸۱

بیمه – بدون رنگ

۱۱.۷۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۹۷۸۹۰۸۲۶

سمند

۸۴

X۷- دوگانه سوز - فنی سالم

۱۳.۹۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۵۷۳۶۵۴۵۳