به گزارش افکارنیوز،چهارشنبه عرضه اولیه سهام شرکت برق عسلویه مپنا که وابسته به شرکت مپنا می باشد در بازار فرابورس انجام خواهد شد؛ در این روز ۵ درصد از سهام ۷۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی عرضه خواهد شد.

این شرکت سود سال ۹۲ اش را ۱۵۷۰ ریال و پیش بینیسودسال ۹۳ خود را با تعدیل تقریبی ۱۵ درصدی ۱۸۰۰ ریال عنوان نموده است.

انتظار می رود که این نماد در محدوده ۱۰۰۰۰ ریال کشف قیمت گردد.