به گزارش افکارنیوز،مدیر عامل شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان طی ارسال اطلاعیه شفاف سازی از تأثیر ۹.۵ درصدی نرخ جدید خوراک بر سود هر سهم سال مالی ۹۳ خبر داده است.

مرتضی عزیزی مدیرعامل شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در اطلاعیه به معاونت نظارت بر بورس ها و ناشران آورده است، با توجه به تصویب بودجه سال ۹۳ کل کشور و تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، از آنجایی که سال مالی شرکت آذر ماه هر سال است، صرفاً کاهش سود خالص شرکت پتروشیمی پردیس بر سود سال مالی منتهی به ۳۰/۹ / ۹۳ اثر گذار بوده که بابت این کاهش، سود شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان برای سال مالی مذکور از مبلغ ۱۵۳۴ ریال به مبلغ ۱۴۰۰ ریال به ازای هر سهم با سرمایه جدید کاهش می یابد.

در ادامه این متن آمده است، بدیهی است کاهشسودخالص سایر شرکت های سرمایه پذیر بر سود خالص این شرکت برای سال مالی فوق تأثیر ندارد.