به گزارش افکارنیوز،به اطلاع کلیه کارگزاران و فعالان محترم بازار می رساند، محدودیتی در حجم سفارش فروش وارده در سامانه درنمادهای معاملاتی ددام، خكاوه، دكيمي، فپنتا، چكاوه، تكشا،خزر، حتوكا، حتوكاح كه در حال بازگشايي مي باشند وجود ندارد ولي در خصوص نمادهاي معاملاتي پارسان، پارسانح رعايت محدوديت حجم سفارش فروش وارده در سامانه الزاميست.