به گزارش افکارنیوز،به اطلاع می رساند، در پایانمعاملاتامروز نماد معاملاتي شركت هاي سرمايه گذاري توسعه ملي، گسترش نفت و گاز پارسيان جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي-عمومي فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه و حق تقدم شركت گسترش نفت و گاز پارسيان با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي، متوقف خواهند شد.