به گزارش افکارنیوز،هم اکنون بیش از ۳۱ مورد اوراق مختلف(غیر از رایتل) در بازار سرمایه داد وستد می شود که ارزش اسمی آنها از ۲۹۲۷ میلیارد تومان فراتر رفته است.

مدیرعامل پردازش اطلاعات مالی اندیشه پارس با بیان مطلب بالا گفت: در سال های اخیر با معرفی ابزارهای جدید تامین مالی مانند انواع صکوک، بازار اوراق بدهی از انحصار شرکتها و سازمانهای دولتی و انتشار آن از طریق بازار پول خارج شد و علاوه بر این ابرازها، متنوع تر شده اند.

علی ملک محمدی ادامه داد: هم اکنون علاوه بر انتشار انواع اوراق توسط ارگان ها و نهادهای دولتی، شرکت های تامین سرمایه نیز برای سرمایه پذیران، انواع مختلف این اوراق را منتشر کرده اند. در حال حاضر ۳۱ مورد(غیر از رایتل) از انواع این اوراق در بورس یا فرابورس دادوستد می شود که از این میان ۱۳ مورد اوراق اجاره، ۱۵ مورد آن نیزاوراق مشارکتو بقیه گواهی سپرده و اوراق مرابحه هستند.

وی با اشاره به اینکه ارزش اسمی اوراق اجاره منتشر شده تا پایان بهمن ماه ۱۱۱۱۴ میلیارد ریال و ارزش اسمی این اوراق ۱۰۴۳۰ میلیارد ریال است، افزود: بر اساس آمار و اطلاعات موجود بیش از ۲۹۲۷۵ میلیارد ریال ارزش اسمی اوراقی است که در بازار سرمایه دادوستد می شود. از نظر تعدادی تامین سرمایه امین با انتشار ۹ اوراق و تامین سرمایه نوین با انتشار ۷ عنوان اوراق پرکارترین تامین سرمایه ها در صنعت بودند.

وی تصریح کرد: از منظر ارزش اسمی نیز ارزش اوراق منتشره توسط تامین سرمایه امین ۹۳۵۰ میلیارد ریال و ارزش اوراق منتشره توسط تامین سرمایه نوین نیز بیش از ۱۵۵۹ میلیارد ریال است.

ملک محمدی خاطرنشان کرد: بر این اساس طی سال ۱۳۹۲ تا پایان بهمن ماه، مجموع ارزش دادوستد تامین سرمایه امین بیش از ۳۴۱۸۵ میلیارد ریال تحت عنوان بازارگردان یا پذیره نویس بوده است. سال ۱۳۹۱ نیز ارزش معاملات تامین سرمایه امین در صنعت اوراق بدهی حدود ۱۷۰۵۰ میلیارد ریال بوده است.

وی گفت: همچنین تامین سرمایه امید با پذیره نویسی اوراق اجاره چادرملو، اجاره سرمایه گذاری امید و اوراق مشارکت گل گهر مجموعا ۱۲۷۱۸ میلیارد ریال ارزش دادوستد با عنوان بازارگردان و پذیره نویس داشته است.