به گزارش افکارنیوز، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، گفت: آنچه که به اسم هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد، آسیب هایی جدی هم بر اقتصاد و هم بر جامعه وارد کرد.

وی گفت: افزایش فقر، آسیب های محیط زیستی، تضعیف سلامت مردم از جمله آسیب هایی است که هدفمند کردن یارانه ها به اقتصاد و جامعه وارد کرد.

راغفر با بیان اینکه متاسفانه دولت یازدهم همچون دولت قبلی نمی داند چه می خواهد انجام دهد، خاطر نشان کرد: مشخص نیست هدف از اجرای طرح چیست، قرار است در نهایت چه شود و مدت زمان اجرا چقدر است.

وی گفت: متاسفانه دولت تدبیر و امید نیز همان سیاستی را اجرا می کند که دولت نهم و دهم در پیش گرفته بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا مردم اصلا در قانون هدفمند کردن یارانه ها مهم نیستند، تصریح کرد: صرفا برای دولت، درآمدزایی مهم است.

وی با بیان اینکه پتانسیل های خوب مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت: دولت به جای بهبود فضای کسب و کار و نظام مالیاتی و اخذ درامدهای مالیاتی جهت افزایش درآمدهای مالیاتی خود، به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی است.

راغفر با اشاره به این موضوع که دولت باید به دنبال کارکرد دولت بودن خود باشد نه اینکه به دنبال کسب درآمد، تصریح کرد: اصلا دولت به این سمت حرکت نمی کند.

وی گفت: متاسفانه در چند روز گذشته، دولت مالیات بر واردات خودروها را کاهش داده است.

راغفر گفت: دولت از مسکن، خودرو و ... خانواده های مرفه مالیات دریافت نمی کند و در عوض دست در جیب مستضعفین کرده است.