به گزارش افکارنیوز، حسین وکیلی با اشاره به معافیت‌های مالیاتی حقوق کارمندان و کارگران اظهار داشت: بر اساس بودجه ۹۳ مصوب مجلس که به شورای نگهبان ارائه شده، میزان معافیت مالیات حقوق در سال آینده مبلغ ۱۲میلیون تومان در سال یا برای هر ماه معادل یک میلیون تومان است.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی کشور در مورد معافیت حقوق کارگران و کارمندان تصریح کرد: در این راستا تفاوتی در مورد معافیت حقوق کارگران و کارمندان وجود ندارد و همچنین تا مبلغ ۱۲ میلیون تومان درآمد حقوق در سال از پرداخت مالیات معاف و تا ۷ برابر معافیت مذکور به نرخ ۱۰ درصد مالیات پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در این راستا نسبت به مازاد این موضوع به نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات خواهد بود که اعم از کارکنان بخش دولتی و خصوصی است.

وکیلی با بیان اینکه میزان معافیت پاداش و عیدی آخر سال جاری برای کارکنان دولت و بخش خصوصی یک دوازدهم معافیت سالانه معادل ۸۳۳ هزار و ۳۳ تومان است.

به گفته معاون سازمان امور مالیاتی میزان معافیت پرداختهای غیر نقدی در سال جاری برای کارکنان دولتی و غیردولتی دو دوازدهم معافیت سالانه معادل ۱ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ تومان خواهد بود.