به گزارش افکارنیوز،خرید نقدی مس در ساعات معاملاتی روز دوشنبه در بورس لندن با کاهش همراه شد و با نرخ ۷ هزار و ۱۲۹.۵۰ دلار بر تن معامله شد.

طیمعاملاتروز دوشنبه در بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با کاهش رو به رو شد و به ۷ هزار و ۱۳۰ دلار رسید.

همچنین سفارش خرید مس برای سه ماهه آینده به مبلغ ۷ هزار و ۶۱ دلار معامله شد.

این در حالی است که، خرید نقدی مس در ساعات معاملاتی روز جمعه به هر تن ۷ هزار و ۲۱۱ دلار رسیده بود.

در این بین، خرید و فروش نقدی آلومینیوم با قیمت یک هزار و ۶۹۹ دلار و یک هزار و ۶۹۹.۵۰ دلار معامله شد.

قلع هم با نرخ ۲۳ هزار و ۹۵ دلار خریداری شد.

گزارش ها حاکی از آن است که خرید و فروش روی با نرخ دو هزار و ۴۲.۵۰ و دو هزار و ۴۳ دلار انجام شد.

سرب هم در رینگ معاملاتی با نرخ دو هزار و ۱۰۱.۵۰ دلار خریداری و با قیمت هر تن دو هزار و ۱۰۲ دلار به فروش رسید.