به گزارش افکارنیوز، الهه راستگو عضو هیأت‌ رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به حضور زنگنه وزیر نفت در جلسه علنی شورای شهر، اظهارداشت: حضور گذرا می‌تواند باعثبرطرف شدن مشکلات شهرتهران شود.

راستگو ادامه داد: سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در طول یک هفته گذشته و با توجه به استفاده بنزین یورو ۴ آیا شاخص‌های آلودگی هوا نیز کاهش پیدا کرده است یا خیر که امیدواریم وزیر نفت پاسخ خود را در این زمینه مطرح کنند.

راستگو ادامه داد: فرهنگسازی در بحث استفاده از سوخت میتواند مشکلات ما را در این حوزه برطرف کند که بنده پیشنهاد میدهم که وزارت نفت از ظرفیتی که در حال حاضر شهرداری تهران در مناطق ایجاد کرده است استفاده کند و در حوزه مدیریت سوخت، استفاده کامل را ببرد.