به گزارش افکارنیوز،شرکت فولاد مبارکه نخستین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۲ را مبلغ ۷۲۵ ریال اعلام کرده است.

شرکت فولاد مبارکه نخستین پیش بینی درآمد هرسهمسال مالی ۹۳ را با سرمایه ۳۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۲۵ ریال اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد معادل ۵۰ درصد از سود مالی سال مالی ۹۳ را جهت تقسیم بین سهامدارن به مجمع عمومی عادی سالانه پیشنهاد کند.

لازم به ذکر است این شرکت در رابطه با جزئیات پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ اعلام داشته است: نرخ سنگ آهن دربودجه سال ۹۳، بدون تغییر نسبت به سال ۹۲ درنظرگرفته شده است و موضوع حق انتفاع ازمعادن سنگ آهن و آثارهدفمندی یارانه ها نیز درحال بررسی است و پس از روشن شدن موضوع ازطریق سامانه کدال منتشرخواهد شد.

" فولاد " پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در نخستین پیش بینی مبلغ ۸۰۱ ریال و با سرمایه ۳۶ هزار و میلیارد ریال مبلغ ۶۸۵ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۸۰۶ ریال اعلام شده است.

همچنین این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۸۷۲ ریال، و با سرمایه ۳۶ هزار و میلیارد ریال مبلغ ۷۴۵ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۸۰۶ ریال اعلام شده است.

شایان توجه ایت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹ تیر ماه ۹۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۶ هزار و میلیارد ریال مبلغ ۶۸۵ ریال (از محل مطالبات و آورده سهامداران) معادل ۵/۳۹ درصد افزایش یافته است.