به گزارش افکارنیوز، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۱۰ میلیون سرپرست خانوار سبد کالای نوبت اول خود را دریافت کرده اند، گفت: با توجه به گسترده شدن جامعه هدف برای ارایه سبد کالایی نوبت اول، دولت تمام منابع مالی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی برای ارایه دو نوبت سبد کالایی را هزینه کرده است و بنابراین برای سبد نوبت دوم، منابع مالی جدید مورد نیاز است.

وی افزود: برآوردها حکایت از آن دارد که اگر دولت اصرار داشته باشد که سبد کالایی نوبت دوم را نیز به شانزده میلیون نفر نوبت اول بدهد، باید ۱۵۰۰ میلیارد تومان منابع مالی جدید اختصاص دهد.

به گفته وی، اختصاص منابع مالی جدید باید در هیات دولت به تصویب برسد یا رئیس جمهور دستور ویژه ای صادر کند، در حالی که هم اکنون بیشتر انرژی دولت صرف برنامه ریزی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها می شود و با توجه به اینکه قرار است در روزهای آینده، فرم خوداظهاری دریافت یارانه نقدی منتشر شود، بیشتر انرژی دولت صرف این موضوع خواهد شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ممکن است دولت در نوبت دوم ارایه سبد کالا، تنها اقشار آسیب پذیر را مدنظر قرار دهد و جامعه هدف را محدودتر کند، اما به نظر می رسد که این کار در سال ۹۳ صورت گیرد که همزمان با اجرای فاز دوم، دولت سبدی حمایتی را نیز به مردم اختصاص دهد.

پیش از این، محمدباقر نوبخت در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه پیش از این دولت وعده داده بود تا پایان سال سبد کالا در دو نوبت یکی در بهمن ماه و دیگری در اسفندماه به مردم خواهد داد و امروز که در روزهای پایانی بهمن ماه هستیم هنوز اولین سبد کالا به نیمی از افراد واجد شرایط تعلق نگرفته است. و رئیس جمهور قبلا از ارائه دو سبد کالا تا پایان سال خبرداده بود، گفته بود: بگذارید ما اولی را رفع و رجوع کنیم تا بعد.

وی ادامه داد: همان طور که از قبل هم اعلام شده است سیاست این دولت برای توجه به امنیت غذایی جامعه به ویژه خانوارهای کم درآمد یک سیاست قطعی و غیرقابل تغییر است و اگر هم مشکلی در توزیع سبد کالا مشاهده کردیم به سرعت آن را رفع خواهیم کرد.

نوبخت گفت: هیچ یک از این مشکلات مانع از اجرای آن تصمیمی که معتقدیم تصمیم درستی بود نمی شود و پرداخت کالایی به مراتب از پرداخت نقدی به توجه به هدف دولت اثربخش تر و مهمتر است که در حال انجام است.