به گزارش افکارنیوز،در جریان معاملات امروز بورس انرژی بیش از ۴ هزار تن متانول سه شرکت پتروشیمی در رینگ داخلی در کنار میعانات گازی و اکستراکت و آیزوریسایکل معامله شد.

در جریانمعاملاتامروز بورس انرژی ۲۱۶ تن متانول پتروشیمی فناوران به ارزش ۲ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال، ۳۰۸۰ تن متانول پتروشیمی شیراز به ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال، ۹۷۵ تن متانول پتروشیمی زاگرس به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال، ۴۴۲۰ بشکه میعانات گازی پالایش ایلام به ارزش ۸ میلیارد ۹۲۷ میلیون ریال، ۵۰۴ تن اکستراکت نفت بهران به ارزش ۷ میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال و ۳ هزار تن آیزوریسایکل پالایش نفت اصفهان به ارزش ۶۵ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال معامله شد.

ارزش کل معاملات تالار فیزیکی به ۱۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رسید.

در تابلوی برق نیز امروز ۱۷۲۸ قرارداد سلف موازی استاندارد برق در نماد بار پیک روزانه در روزهای مختلف اسفند ماه ۲ میلیارد و ۷۴ میلیون ریال برق معامله شد.

ارزش کل معاملات بورس انرژی به بیش از ۱۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بالغ شد.