به گزارش اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، به منظور نوسازي شبكه، جهت ارائه خدمات نسل هاي بالاتر، از ساعت ۲۴ سه شنبه ۶ اسفند تا ساعت ۵ بامداد چهارشنبه ۷ اسفندماه، عمليات جابجايي يكي از سرورهای شبكه IN كه شامل جابجایی حدود ۱۰ ميليون شماره مشتركین اعتباري اپراتور اول در استان های تهران، البرز، قزوین، قم، زنجان و سمنان است، انجام مي شود.

بر اساس اين گزارش با توجه به اينكه طي انجام اين عمليات ممكن است مشكلاتي در خطوط برخي مشتركين اعتباري استان های مذکور بروز كند، همراه اول پيشاپيش بابت مشكلات احتمالي عذرخواهي كرده است.