به گزارش افکارنیوز،کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این سازمان در بهمن ماه امسال، مجوز تاسیس و فعالیت ۵ صندوق سرمایه‌گذاری را صادر کرد.

سیاوش پرویزی نژاد با بیان مطلب فوق افزود: صندوق های سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران، گنجینه مهر، افق، سپهر اندیشه نوین و نیکوکاری ورزشی پرسپولیس در ماه گذشته مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس دریافت کردند.

وی اظهار داشت: مجوز تاسیس و فعالیت صادر شده برای صندوق سپهر ادیشه نوین با توجه به اینکه از نوع صندوقهای قابل معامله است، از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود صادر شده است.

پرویزی نژاد افزود: مجوز تاسیس و فعالیت سایر صندوقهای مذکور، به مدت سه سال از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها بوده و تمدید فعالیت آنها منوط به احراز شرایط مقرر در اساسنامه صندوق و عملکرد آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: سازمانبورسو اوراق بهادار در بهمن ماه گذشته، مجوز پذیره نویسی ۴ صندوق سرمایه‌گذاری(مشترک فام، نیکی گستران، ذوب آهن اصفهان و سهم آشنا) را صادر کرد.

پرویزی نژاد ادامه داد: بر اساس امید نامه مصوب صندوق­های سرمایه­گذاری، صندوق ­هایی مختلط می­بایست حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد از دارائی های صندوق را به سرمایه­گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس اختصاص دهند. صندوق­های در سهام باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های صندوق را به سرمایه‌گذاری در سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس اختصاص دهند.

کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس گفت: صندوق­های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود باید حداقل ۷۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق را به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی, گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص دهند.

جزییات صندوق های سرمایه گذاری جدید در ذیل آمده است:

نوع صندوق

مدیر صندوق

نام صندوق

در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود

و در اندازه بزرگ

کارگزاری تدبیرگران فردا(سهامی­خاص)

مشترک سپهر تدبیرگران

در سهام و در اندازه کوچک

کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان(سهامی­خاص)

مشترک گنجینه مهر

در سهام و در اندازه کوچک

شرکت کارگزاری سرمایه و دانش(سهامی­خاص)

مشترک افق

مختلط و در اندازه بزرگ(قابل معامله)

شرکت تامین سرمایه نوین(سهامی­خاص)

سپهر اندیشه نوین

در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود و در اندازه بزرگ

شرکت کارگزاری سهم آشنا(سهامی­خاص)

نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

در سهام و در اندازه کوچک

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا(سهامی­خاص)

صندوق سرمایه­گذاری مشترک فام

در سهام و در اندازه کوچک

شرکت مشاور سرمایه­گذاری نیکی­گستر(سهامی­خاص)

صندوق سرمایه­گذاری مشترک نیکی گستران

در سهام و در اندازه کوچک

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران(سهامی­خاص)

صندوق سرمایه­گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان

در سهام و در اندازه کوچک

شرکت کارگزاری سهم آشنا(سهامی­خاص)

صندوق سرمایه­گذاری سهم آشنا