به گزارش افکارنیوز، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص آینده قیمت ارز گفت: اگر بانک مرکزی در بازار ارز ورود جدی داشته باشد و مداخله کند به راحتی می تواند قیمت ارز را کاهش دهد.

محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه روند قیمت ها در بازار ارز به چند عامل بستگی دارد خاطر نشان کرد: عامل اول شرایط تقاضا و عرضه در بازار است، مسلما تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین کننده است.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه عامل دوم، مربوط به سیاست های بانک مرکزی می شود افزود: نوع سیاست بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، در روند قیمت ها تعیین کننده است. بانک مرکزی می تواند با مداخله در بازار ارز، قیمت را تغییر دهد.

وی افزود: عامل سوم نیز منوط به میزان تقاضای سفته بازی در بازار است که بستکی به شرایط اقتصادی - سیاسی کشور دارد.
پورابراهیمی تصریح کرد: از طرفی نرخ ارز بالا برای اقتصاد کشور مناسب نیست و از طرف دیگر نباید نرخ به حدی پایین باشد که سبب افزایش واردات بی رویه و تضعیف ساختار تولید شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سخنان اخیر برخی مقامات اقتصادی دولت مبنی بر کاهش قیمت ارز در آینده گفت: اگر سیاست بانک مرکزی تعریف و مشخص و بر با هدف تقویت پول ملی و حمایت از تولید باشد امید است در آیند شاهد قیمت ارز در بازار آزاد باشیم.

وی در ادامه درباره دلایل گرانی قیمت دلار و بالا رفتن این کالا نیز اضافه کرد : افزایش قیمت دلار در حال حاضر کاملا طبیعی است چرا که همیشه در این برهه از زمان قیمت دلار به دلیل زیادشدن مسافرتهای خارجی گران میشود.