به گزارش افکارنیوز، مدیرعامل بانک سینا درباره آینده نرخ سود بانکی در کشور گفت: به نظر من افزایش نرخ سود بانکی در شرایط کنونی به مصلحت اقتصاد کشور نیست.

کوروش پرویزیان با بیان اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم وابستگی کامل دارد گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که تورم کاهش یافته است لذا تغییر نرخ سود به صلاح اقتصاد نیست.

وی خاطر نشان کرد: طبق اعلام دولت تورم نقطه به نقطه در حال حاضر کمتر از ۳۰ است، لذا سطح عمومی قیمتها روند نزولی پیدا کرده است.
عضو سابق شورای پول و اعتبار تاکید کرد: تا زمانی که تورم در حال کاهش است، نیازی به افزایش نرخ سود بانکی نیست.

عضو سابق شورای پول و اعتبار تصریح کرد: افزایش نرخ سود بانکی به فعالان اقتصادی این علامت را می دهد که تورم در حال افزایش است. لذا در زمانی که تورم در جهت عکس در حال کاهش است، دیگر افزایش نرخ سود، موضوعیت پیدا نمی کند.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که"آیا سیستم بانکی قدرت جلوگیری از انحراف تسهیلات اعطایی به تولید را ندارد" گفت: سیستم بانکی تلاش خود را در این زمینه می کند ولی باید روشی برای به حداقل رساندن انحراف در تسهیلات طراحی شود.