به گزارش افکارنیوز،شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری طی اطلاعیه درباره بی تأثیر بودن افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها بر سود سال مالی ۹۲ این شرکت خبر داده است.

اکبر محققی مدیر عامل شرکت طی ارسال اطلاعیه ای به سازمانبورسو اوارق بهادار آورده است، سازمان بورس و اوارق بهادار بلافاصله پس از تصویب نرخ ۱۳ سنت به عنوان قیمت هر متر مکعب گاز تحویلی شرکت های پتروشیمی که خوراک آنها گاز است، اقدام به توقف نمادهای پتروشیمی و شرکت های سرمایه گذاری متأثر از آن کرد. در این راستا نماد " وصندوق " نیز توسط ناظر محترم بازار متوقف شد.

عضو هیأت مدیره شرکت خاطر نشان کرده است: همانطور که از اجزاء بودجه ارائه شده توسط شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری قابل مشاهده است در صورتی که نرخ تعیین شده گاز از سال ۱۳۹۳ برای شرکت ها اجرایی شود، با توجه به شناسایی سود ۱۳۹۲ شرکت های سرمایه پذیر در بودجه سال مالی منتهی به پایان شهریور ماه سال ۹۲ و با توجه به عدم تغییر بودجه شرکت های سرمایه پذیر برای سال مالی ۹۲، تغییر با اهمیتی در بودجه ارئه شده این شرکت اتفاق نخواهد افتاد.

در ادامه این متن آمده، بدیهی است تعیین بخشی از بودجه منوط به تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر در مجامع این شرکت ها خواهد بود. اما در صورتی که نرخ تعیین شده عطف به ما سبق شود و به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ تسری یابد، اعلام پیش بینی سود شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری مستلزم اعلام سود جدید توسط شرکت های سرمایه پذیر برای سال مالی ۱۳۹۲ آن شرکت ها خواهد بود.