به گزارش افکارنیوز،به اطلاع می رساند، کارگزارانی که حق تقدم های استفاده نشده را خریداری می نمایند، علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم(۱۰۰۰ریال) را نیز باید از مشتری دریافت نمایند.

تسویه مبلغ پذیره نویسی از طریق شرکتسپرده گذاریمرکزی صورت می گیرد. لازم به ذکراست تنها کارگزار معرف(ناظر) حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش می باشد و خریداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت(قابلیت معامله مجددرا ندارد).

همچنين كارگزارخريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد، لذا خواهشمندست كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند.