به گزارش افکارنیوز، اگر به دنبال خودروی دست دوم می گردید از این پس می توانید همراه با جدول های ما باشید تا روزانه خودروهای دست دوم در قیمت های مختلف را مشاهده نمایید.

این قیمت ها از سطح روزنامه و نیازمندی ها جمع آوری شده است و صبحانه مسئولیتی در مورد آنها ندارد.


مدل خودرو

سال تولید

توضیحات

قیمت

شماره تماس

تویوتا کرولاXLI

۲۰۱۲

سفید کارکرد۲۵۰۰, رنگ دارد، نیاز مالی فوری

۸۵.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۸۱۱۷۹۸۷

تویوتا کرولاGLI

۲۰۰۸

سفید سنداول، بی رنگ, ۵سال تخفیف

۷۱.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۷۳۹۸۲۰۶۲

تویوتا کرولا

۲۰۱۳

سفید صدفی - فول آپشن

۱۱۹.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۱۰۹۸۹۱۳

تویوتاکرولا

۲۰۰۸

سفید, اتاق جدیدبدون رنگ وخط وخش, اتومات توچرم

۷۵.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۱۴۴۷۳۷۰

تویوتا لندکروز

۲۰۰۶

اتومات، یخچال، مانیتورسقفی, فابریک، کارکرد۱۲۰هزار

۱۲۵.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۱۲۳۸۱۸۳

تویوتا لندکروز

۲۰۱۰

سفیدتومشکی، بدون رنگ

۲۳۵.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۰۱۱۱۴۷۰۰

تویوتا لندکروز

۲۰۱۲

سفید, استثنایی مشابه صفرV۶,کارکرد۱۵هزار

۳۰۵.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۱۲۷۰۳۶۸

تویوتا یاریس

۲۰۰۸

ول وارداتی, مشکی متالیک، کارکرد۸۸هزار

۴۳.۸۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۲۱۵۰۲۹۰۰

تویوتا پرادو

۲۰۱۲

بسیارنو کارکرد ۱۲ هزار

۱۹۰.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۵۱۱۲۹۷۰۰

تویوتا پرادو

۲۰۱۰

آنرود سفید کارکرد۱۳۰هزار, بدون خط وخش

۲۳۵.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۳۳۸۱۸۶۸۹۲

تویوتا کمری

۲۰۰۶

سفید, کارکرد۱۱۰هزاربدون تصادف

۷۵.۰۰۰. ۰۰۰

۳۳۹۶۳۴۱۸

تویوتا کمری

۲۰۰۶

XLIدنده ای - بدون رنگ شدگی

۶۱.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۹۴۸۵۹۵۳۰

تویوتا کمری

۲۰۰۷

GLXسفید چندلکه رنگ

۶۵.۰۰۰. ۰۰۰

۰۹۱۰۶۶۵۸۶۷۱