به گزارش افکارنیوز،به اطلاع می رساند، در پایان معاملات امروزنماد معاملاتیشركت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي، متوقف خواهد شد.