به گزارش افکارنیوز،کارگزاران محترم پیرو اطلاعیه ۱۳۰/۴۶۷۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱ / ۲۳ معاونت بازار، امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲ / ۱۱ تعداد ۳۷۰ر۰۶۴ر۲۱۴ر۴ سهم معادل ۱۷ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به صورت یکجا و نقد و یا نقد و اقساط(۳۰% نقد و مابقی اقساط طبق شرایط اعلامی) به قیمت پایه هر سهم ۲۵۱ر۲۲ ریال در نماد فارس۴ توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی عرضه خواهد شد.

کارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معاملاتی هستند که ۳ درصد ارزش سهام مورد معامله براساس قیمت پایه را نقدا یا به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز یا به این شرکت ارائه نمایند.

خریداران قبلیسهامبلوکی اقساطی از سازمان خصوصی سازی که در اجرای قراردادهای منعقده، اقساط آنان معوق گردیده تا تسویه بدهی های قبلی، حق رقابت و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.

موسسات و نهادهای غیر دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها موضوع ماده قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعد از آن که متقاضی خرید سهام می باشند، متعهد می گردند، موضوع ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رعایت نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند. بدیهی است مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن بر عهده خریدار است.

متقاضیان تعهد می نمایند ممنوع المعامله نبوده و دارای اقساط معوق به سیستم بانکی نبوده و مشمول ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۱۳۸۷/۴ / ۳۱ نباشند.

خريداران بايستي ساير محدوديتهاي و موارد ذكر شده در آگهي فروش سازمان خصوصي سازي و اطلاعيه عرضه منتشره در سايت بورس اوراق بهادار تهران را رعايت نمايند.