به گزارش افکارنیوز، علی‌اکبر آقایی گفت: به عقیده بنده اساسا خوداظهاری همچون سبد کالایی اقدام اشتباهی است چرا که دولت با این همه ظرفیت، اطلاعات و امکانات به راحتی می‌تواند شغل افراد را ملاک قطع یارانه آنان مبنا قرار دهد.

نایب رییس کمیسیون عمران تصریح کرد: بهتر است دولت مشاغلی که بیش از دو میلیون تومان درآمد دارند را از دریافت یارانه در فاز دوم حذف کند. مشاغلی چون پیمانکاری، پزشکی، مهندسی و حتی بخش‌هایی از اصناف که بیش از دو میلیون تومان در ماه درآمد دارند.

وی تاکید کرد: در فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها تمرکز یارانه‌های نقدی باید بر اقشار ضعیف و متوسط باشد اگرچه ممکن است در مشاغلی چون مهندسی و پزشکی افراد کم‌درآمدی وجود داشته باشند ولی می‌توان تدابیری اتخاذ کرد تا این افراد نیز از طریق خوداظهاری اطلاعات خود را به سامانه‌های دولت منتقل کنند.

نماینده مردم سلماس مبنا قرار گرفتن هزینههای خانوار را دومین پیشنهادش عنوان کرد و افزود: در فاز دوم هدفمندسازی یارانهها بهتر است هزینههای خانوادهها بر اساس تعداد اعضای خانواده ملاک اختصاص یارانههای نقدی قرار گرفته و پرداخت یارانهها تناسبی از هزینههای خانوادهها در شهرها و روستاها ملاک قرار گیرد.