به گزارش افکارنیوز، عباس آخوندی در حاشیه ششمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی گفت: در بحثهدفمندی یارانه ها، کارگروه حمل و نقل ۳ جلسه برگزار کرده که یکی از موضوعات مورد طرح در این جلسات، بحثقیمت ها بوده است.

وی افزود: البته کارگروه اصلی رسیدگی به قیمت، کارگروه انرژی است اما در عین حال بحثتأثیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را بر حوزه حمل و نقل ارزیابی کرده و آنرا به کارگروه انرژی اعلام می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی محوری ترین بخش کارگروه حمل و نقل است از اجرایی شدن متنوع سازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از اردیبهشت سال آینده خبر داد.

وی ادامه داد: در حال حاضر در حوزه ریلی هم در ناوگان باری و هم مسافری نیاز به نوسازی داریم ضمن آنکه در حمل و نقل جاده ای و درون شهری نیز بحثعمده ما ناوگان فرسوده باری است که بسیار پرمصرف بوده و ۱.۵ برابر ناوگان نو، سوخت مصرف می کند.

به گفته آخوندی، ایمنی اتوبوس های مسافری نیز یکی از محورهای مورد توجه کارگروه حمل و نقل است که برنامه نوسازی آن در قالب برنامه پنجساله به رئیس جمهور ارائه خواهد شد.