به گزارش افکارنیوز،عرضه بلوکی ۱۷ درصدی از سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس در حالی طی روز جاری از سوی سازمان بورس به وکالت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی عرضه شد که در نهایت خریداری برای این سهام شاخص ساز بورس وارد رقابت نشد.

سهام" فارس " در حالی به قیمت حدود ۱۶۴۴۸ ریالی روی تابلوی بورس معامله می شود که بر مبنای سود ۱۴۰۶ ریالی برآوردی سال مالی جاری خود، نسبت پی بر ای ۱۱.۷ واحدی را در اختیار دارد. حال آنکه قیمت پایه هر سهم در عرضه بلوکی ۲۲۲۵ تومان و یک ریال تعیین شده بود.

طی روزهای گذشته نیز حقوقی ها در حالی اقدام به خرید این سهم کردند که از افت قیمت آن ممانعت به عمل آمد بطوریکه میزان مالکیت سهامداران حقیقی در نماد مذکور نسبت به حجم سهام این هلدینگ پتروشیمی بسیار ناچیز است. با این وجود بلوک ۱۷ درصدی سهام "فارس" بدون حضور خریدار روی میز فروش ماند تا سهامی که جزو مؤثرترین ها بر حرکت شاخص کل است، خواستگاری نداشته باشد.