به گزارش افکارنیوز،بر اساس مطالعات صورت گرفته برای کشور از لحاظ شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایرادات ساختاری داریم.

علی دیواندری امروز در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران، گفت: کشور ما از نظر رتبه بندی در اقتصاد رقابت پذیری در سه فاز دسته بندی می شود که اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی با ۴۸ کشور، اقتصاد مبتنی بر کارآیی با ۳۱ کشور و اقتصاد مبتنی بر نوآوری با ۳۷ کشور از آن جمله هستند.

مدیرعامل این بانک خصوصی اظهار داشت: دو دسته دیگر در کشور طبقه بندی می شود که یکی در حال گذر از فاز یک و دیگری گذر از فاز دو به سه هستند که کشور ما در دسته ای در حال گذر از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد کارایی که ۲۰ کشور در این شاخص جای دارند، قرار دارد.

دیواندری تاکید کرد که هر سه بسته هدف مشترک دارند و می خواهند به رشد پایدار برسند.

وی افزود: جایگاه ایران در اقتصاد جهان از میان ۱۹۳ کشور براساس آمار صندوق بین المللی پول رتبه هفدهم قرار دارد و در شاخص بانک جهانی دارای رتبه نوزدهم است.

وی با طرح این سئوال که چرا براساس منابع نتیجه مطلوب نمی گیریم و به رشد پایدار نمی رسیم، گفت: ریسک اصلی ما در اقتصاد تک محصولی بودن و عدم توسعه کانال های درآمدی است.

مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: این امر برای اقتصاد کشور تبعات داشته که توسعه غیرمتوازن و تک بعدی، تحت شعاع قرار گرفتن سایر بخش های تولید و نوسان پذیری درآمدهای کشور که بخشی از آن شامل تحریم ها می شود، نیز از آن جمله است.

دیواندری با اشاره به آنکه عمر مفید ذخایر نفت و منابع طبیعی محدود است، گفت: براساس آمارها ذخایر نفت کشور تا ۹۸ سال پیش بینی کرده اند و میانگین نفت جهانی در ۴۰ سال آینده تمام می شود لذا مناسب راهکار این است که کشور را به سمت اقتصاد نوآور حرکت دهیم و نیروی انسانی تبدیل به ثروت شود.