به گزارش افکارنیوز، پیمان قربانی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی ایران، گفت: از این میزان تسهیلات ۵۲.۳ درصد به بخش های کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن و ساختمان اعطا شده که این امر نشانگر آن است که بانک ها در هدایت منابع مالی به سمت تولید دریغ نکرده اند.

وی با بیان آنکه رعایت انضباط و مقررات احتیاطی و ضوابط در توسعه نظام منابع مالی و ایجاد ثبات مالی ضروری است، اظهار داشت: بازار پول و سرمایه نیاز به تقویت دارند و بانک مرکزی از هیچ حمایتی برای تقویت و بهبود ارایه خدمات با هدف ثبات اقتصاد کلان کشور کوتاهی نخواهد کرد.

وی با اشاره به توسعه مالی و ضرورت رعایت الزامات آن در نظام بانکی، گفت: رشد اقتصادی و توسعه نظام منابع مالی در مسیر همگرا و همراهی با هم صورت می گیرند.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و ظرفیت اقتصادی بالای کشور، از توسعه منابع مالی نگرانی نداریم هرچند باید فضای اقتصادی را برای توسعه این بخش و بکارگیری از محصولات جدید مالی فراهم کنیم، البته این به آن معنا نیست که مقررات احتیاطی را نادیده بگیریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر بحثثبات مالی به قدری با اهمیت است که برخی بانک های جهانی ثبات مالی را بعنوان اهداف اصلی خود تعیین کرده اند.

قربانی ادامه داد: ایمن کردن نظام مالی از شوک های وارده در کنار بحث اقتصاد مقاومتی با اهمیت است چرا که هر زمان دشمن بر نظام مالی هجمه وارد کند با توجه به تعریف ثبات مالی، اقدامات کشور در جهت بهبود و ایجاد ثبات مالی گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.