به گزارش افکارنیوز،کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ با توجه به اتمام مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در نماد معاملاتی تسه۸۹۱۲، در تاریخ ۱۵/۱۲ / ۱۳۹۲،نماد معاملاتیمذکور در پایان معاملات روز چهارشنبه مورخ ۱۴/۱۲ / ۱۳۹۲ متوقف می گردد.

همچنين، امكان ادامه فرآيند انسداد/انصراف از تسهيلات اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن اسفند ماه سال ۱۳۸۹، تا ۳ ماه پس از توقف نماد مربوطه در بازار فرابورس ايران، براي بانك مهيا مي باشد.