ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وانت باردو. یورو ۴ ۱۲,۶۵۰, ۰۰۰ ۱۲,۷۶۹, ۰۰۰
وانت باردو. یورو ۴. دوگانه سوز ۱۵,۳۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۲۹۲, ۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۵,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۵۸۷, ۰۰۰
سمند LX ۲۷,۴۰۰, ۰۰۰ ۲۳,۰۰۰, ۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۸,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۶۶۷, ۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۲۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۸۵۰, ۰۰۰
سمند EF۷ یورو ۴ ۲۹,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۹۴۷, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۳۰,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۴۳۰, ۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ ۳۱,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۸۶۵, ۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۵,۴۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۴۶۷, ۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ۳۷,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۰۰۰, ۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ناموجود - - -
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ناموجود - - -
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ ۲۸,۲۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۱۴۷, ۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۳۰,۴۵۰, ۰۰۰ ۲۶,۶۶۷, ۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۰۷۷, ۰۰۰
پژو پارس سال ۳۴,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۵,۳۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۹۳۷, ۰۰۰
پژو پارس. یورو ۴. دوگانه سوز ۳۸,۶۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۲۸۵, ۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۳۹,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۶۰۵, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور XUM ۴۲,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس ELX. موتور ۱.۸ ۴۵,۱۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۵۰۰, ۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ ۴۷,۷۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ ۳۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۰۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ ۳۷,۶۰۰, ۰۰۰ ۳۴,۶۰۵, ۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۶ - - - - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲ ۳۶,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. تک ایربگ ۳۶,۶۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. دو ایربگ ۳۷,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۱۰۹, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۹ ناموجود ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ناموجود ۴۵,۵۰۰, ۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰ ۳۶,۱۰۰, ۰۰۰ - - -
پژو ۲۰۷ دنده ای ناموجود ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰
رانا EL. TU۵ ۳۰,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۹,۲۰۰, ۰۰۰
رانا LX. TU۵ ۳۲,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۷۵۶, ۰۰۰
رنو تندر E۱ ۳۳,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۵۵۰, ۰۰۰
رنو تندر E۲ ۳۶,۸۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۳۱۳, ۰۰۰
رنو تندر E۲ دوگانه سوز ناموجود - - -
رنو تندر اتوماتیک E۲ ۴۳,۱۰۰, ۰۰۰ ۴۱,۸۵۲, ۰۰۰
وانت دیزل تونلند ۱۰۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۸۹,۳۸۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۹۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۰۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۱۳,۸۶۷, ۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۱۹,۳۶۷, ۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول ۱۰۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱, ۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶, ۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پراید ۱۵۱ SL ۱۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۰۰, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ LE ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۳۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۸۵۷, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۳۲ SX ۱۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۰۵۷, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۵۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۶۶, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۴۱ LE - - - - - -
پراید ۱۴۱ SX ۱۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۱۸۸, ۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۴۳۸, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۱۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۴۹۳, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۰۴۳, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید ۱۱۱ SX ۱۸,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۴۳, ۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۷۵۱, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ ۱۶,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۴۴۹, ۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۹۴۹, ۰۰۰
پراید SX ۱۳۱ ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۴,۹۴۲, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ ۱۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۴۹۲, ۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ گازسوز ۲۰,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۸,۹۹۲, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ ۱۷,۴۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۲۴۹, ۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۶,۸۴۰, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۱۷,۹۰۰, ۰۰۰ ۱۵,۷۴۲, ۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۱۰۰, ۰۰۰ ۱۷,۲۶۷, ۰۰۰
پراید TL ۱۳۱ ۱۷,۳۰۰, ۰۰۰ - - -
پراید TL ۱۳۱ گازسوز ۱۹,۲۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا دوگانه سوز ۲۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا LX یورو ۴ ۲۱,۹۰۰, ۰۰۰ - - -
تیبا SX یورو ۴ ۲۲,۹۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۹۶۰, ۰۰۰
تیبا EX ۲۱,۴۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت Z۲۴ ۲۴,۶۰۰, ۰۰۰ ۲۲,۸۸۰, ۰۰۰
وانت Z۲۴ گازسوز ۲۷,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۴,۷۰۰, ۰۰۰
وانت Z۲۴ دیزل ۲۷,۸۰۰, ۰۰۰ ۲۷,۲۲۵, ۰۰۰
وانت شوکا ۲۸,۱۰۰, ۰۰۰ ۲۵,۸۷۰, ۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۶,۴۲۰, ۰۰۰
زانتیا. مشابه صفر ۸۹ - - - - - -
سیتروئن C۵ جدید ۲۰۱۱ ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
اس ۳۰۰ ناموجود ۶۹,۹۰۰, ۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
کولیوس تیپ ۵ ۱۵۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۵۲,۵۰۰, ۰۰۰
کولیوس تیپ ۶ ۱۶۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۶۲,۵۰۰, ۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۲۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۸۲,۷۸۰, ۰۰۰
نیسان تینا HIGH ۱۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۳۵,۶۷۰, ۰۰۰
نیسان تینا MID ۱۲۰,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰, ۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH ۱۲۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
ماکسیما. مولتی مدیا ۱۱۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۸۳,۶۰۰, ۰۰۰ ۷۵,۲۱۰, ۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۸۷,۸۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۷۶,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۶۷,۸۰۰, ۰۰۰ ۶۳,۶۱۰, ۰۰۰
رنو تندر E۱ یورو ۴ ۳۳,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
رنو تندر E۲ ۳۷,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۳۱۰, ۰۰۰
پارس تندر. اتاق جدید ۳۹,۳۰۰, ۰۰۰ ۳۷,۵۱۰, ۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۷۹,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۲,۸۲۹, ۰۰۰
پیکاپ دو کابین ۸۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۷۵,۸۲۰, ۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود - - -
هیوندای آوانته معمولی ناموجود - - -
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود - - -
هیوندای ورنا معمولی ناموجود - - -
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ناموجود - - -
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۴,۵۰۰, ۰۰۰ ۴۰,۴۰۰, ۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۹۹۰, ۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۵,۵۶۰, ۰۰۰
جک J۵ ۴۶,۷۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۲۰۰, ۰۰۰
جک J۵ اتوماتیک ۶۲,۵۰۰, ۰۰۰ ۵۵,۹۰۰, ۰۰۰
لیفان X۶۰ ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰ ۵۸,۹۰۰, ۰۰۰
لوبو ناموجود - - -
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار ۹۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۴,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۵,۶۶۰, ۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک - - - - - -
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا۳. تیپ ۴ هاچ بک ۱۱۷,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۶,۶۶۰, ۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۰,۲۰۰, ۰۰۰ ۷۵,۲۰۰, ۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳. مشابه صفر ۸۹ ۷۵,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
مزدا ۲ فول ۷۳,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۹,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۲,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۸,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۰,۵۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۳۶,۰۰۰, ۰۰۰ ۳۱,۰۰۰, ۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۳۸,۵۰۰, ۰۰۰ ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰
بسترون. آسا B۵۰ ۶۶,۴۰۰, ۰۰۰ ۶۶,۵۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۶,۳۰۰, ۰۰۰ ۵۶,۷۰۰, ۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل ۶۱,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل ۶۷,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۹,۷۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری - - - ۷۰,۳۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری - - - ۸۸,۵۰۰, ۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری - - - ۹۳,۷۰۰, ۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر - - - ۱۱۱,۵۰۰, ۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن - - - ۲۲۳,۸۰۰, ۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر ۱۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۲۰,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک ۲۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
MVM ۱۱۰ سه سیلندر ۱۸,۳۰۰, ۰۰۰ ۱۹,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۵۳۰ ۳۹,۵۰۰, ۰۰۰ ۴۰,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک ۳۷,۲۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰
MVM ۳۱۵ صندوقدار ۳۷,۷۰۰, ۰۰۰ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰
تیگو _ X۳۳ ۶۱,۵۰۰, ۰۰۰ ۶۳,۰۰۰, ۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
ولیکس C۳۰ دنده ای. با سانروف ۴۳,۹۰۰, ۰۰۰ ۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
ولیکس C۳۰ اتوماتیک ۵۳,۶۰۰, ۰۰۰ - - -
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۱,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۳,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ ۳۸,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
جنتو. دنده اتوماتیک ۴۶,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پروتون ویرا - - - - - -
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
گک گونو - G۵ ۹۸,۰۰۰, ۰۰۰ ۹۴,۰۰۰, ۰۰۰
گک گونو - GX۵ ناموجود ۱۰۷,۰۰۰, ۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۴,۰۰۰, ۰۰۰ - - -
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۱,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
ون MPX - - - - - -
هرور - - - - - -
کاکی ۵ ناموجود ۳۴,۵۰۰, ۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وینگل ۳ تک کابین - - - - - -
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰, ۰۰۰ - - -
وینگل ۵ تک کابین - - - به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۱,۰۰۰, ۰۰۰ ۶۰,۳۰۰, ۰۰۰
هاوال M۴ - - - به زودی
هاوال H۶ - - - ۱۱۰,۰۰۰, ۰۰۰
سنوا - - - ۱۴۵,۰۰۰, ۰۰۰
E۱۵۰ صندوق دار ۵۶,۲۰۰, ۰۰۰ ۵۳,۹۰۰, ۰۰۰
E۱۵۰ هاچ بک ۵۹,۲۰۰, ۰۰۰