به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، همچنین شعب منتخب این بانک در روزهای ۲۹ اسفند ۱۳۹۲، ۲،۳، ۴ و ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۹ تا ۱۲ به ارائه خدمات بانکی به مشتریان خواهند پرداخت.

اسامی شعب فعال بانک ملی ایران در تعطیلات پایان سال و نوروز از طریق سایت اینترنتی این بانک به آدرسwww. bmi. irقابل مشاهده است.

گفتنی است در صورت نیاز به افزایش زمان فعالیت شعب بانک ملی ایران در ۳ روز کاری پایان سال، موضوع بررسی و اعلام عمومی خواهد شد.