به گزارش افکار ، مديرعامل بانک پارسيان در ادامه با اشاره به جايگاه پنجم ج.ا.ايران در جهان از لحاظ بيشترين منابع طبيعي در سال ۲۰۱۳ گفت: ريسك اصلي اقتصاد ايران تك محصولي بودن و توسعه نيافتن كانال هاي درآمدي است به عبارت ديگر عمده درآمدهاي كشور ما از محل صادرات نفت، گاز و محصولات پتروشيمي است كه اين امر باعث شده است تا كشور با رشدي نامتوازن رو به رو شود و رشد ساير بخش هاي اقتصادي تحت الشعاع قرار گيرد و به دليل اتكاي بودجه به درآمد نوساني حاصل از روش منابع طبيعي با نوسان پذيري در درآمد ملي كشور رو به رو باشيم.

دیواندری در عین حال ویژگی های اقتصاد مقاومتی بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری را رویکرد جهادی، انعطاف پذیری، فرصت سازی، مولد بودن، درون زا بودن، پیشرو بودن و برون گرا بودن ذکر کرد و گفت: برای برون رفت از وضعیت کنونی باید اکوسیستم نوآوری و خلاقیت را به طور متوازن توسعه داده و تقویت کنیم.

مدیر عامل بانک پارسیان در بخش دیگری از سخنان خود با تببین استراتژی رشد مبتنی بر نوآوری و اقتصادهای دانش بنیان گفت: بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد از ۱۴۸ کشور موردبررسی، کشورها از نظر شاخص رقابت پذیری در سه دسته تقسیم بندی شده اند که ۳۸ کشور در دسته نخست یعنی اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی، ۳۱ کشور در دسته دوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر کارآیی و ۳۷ کشور هم در دسته سوم یعنی اقتصادهای مبتنی بر نوآوری قرار گرفته اند ضمن این که ۲۰ کشور شامل ایران در مرحله گذار از دسته یک به دسته دو و ۲۲ کشور هم در مرحله گذار از مرحله دو به سه هستند.

دیواندری ادامه داد: اتکا به منابع و مواهب طبیعی، رقابت بر اساس قیمت، بهره وری حداقلی و اقتصاد متمرکز از ویژگی های اقتصادهای مبتنی بر محصول است ضمن این که اقتصادهای مبتنی بر کارآیی هم ویژگی هایی چون اتکا به منابع و مواهب طبیعی، رقابت بر اساس بازارهای کالا، نیروی کار و بازارهای مالی کارآتر، بهره وری بالاتر نسبت به دسته اول و اقتصاد نسبتا متمرکز دارند.

مدیرعامل بانک پارسیان در مورد مشخصه اقتصادهای مبتنی بر نوآوری هم اظهار داشت: اتکا به دانش و نوآوری، رقابت بر اساس فرآیندهای تولید بسیار پیچیده در تولید کالاها و خدمات متفاوت، بهره وری بسیار بالا و اقتصاد غیرمتمرکز از ویژگی های این نوع اقتصادها است.

وی هدف مشترک سیستم های اقتصادی را صرفنظر از فاز توسعه، دستیابی به رشد پایدار ذکر کرد و یادآور شد: ویژگی تمامی اقتصادهای متمرکز، ثبات، تخصص گرایی، تجانس، مقیاس، اطمینان و قابل پیش بینی بودن با هدف دستیابی به رشد پایدار است.

به گفته دیواندری، در دسته های اول و دوم اقتصادها، کارآفرینی در سطح پایین تر و در فاز سوم کارآفرینی در سطح بالاتری قرار دارد به عبارت دیگر اقتصادهای نوآور به مراحل بلوغ خود نزدیک تر شده اند و از تمامی ظرفیت های خود استفاده می کنند.

مدیرعامل بانک پارسیان، انعطاف پذیری، تلاطم، تنوع، نوآوری، شبکه سازی و نوآوری را از ویژگی های بارز اقتصادهای کارآفرین یا دانش بنیان عنوان کرد و گفت: این نوع اقتصادها در پی انعطافند و از تلاطم های محیطی ترسی ندارند و همواره در پی متنوع سازی کانال های درآمدی خود هستند و از بخش های مختلف درآمد و سود کسب می کنند.

وي تحقيق و توسعه، دارايي هاي خلاقانه، توسعه محصولات جديد در خدمات مالي، طرح هاي مهندسي و معماري جديد ، برندسازي، تحقيقات بازار، آموزش نيروي انساني، مشاوره هاي مديريتي و سرمايه گذاري سازماني را از مولفه هاي سرمايه گذاري دانش بنيان ذكر كرد.