به گزارش افکار ، در این مراسم ادراکی با اشاره به فعالیت بانک گردشگری در حوزههای مختلف اقتصادی گفت:تفاوت ما با سایر بانکهای تجاری در این است که در بانک گردشگری علاوه بر ارائه خدمات بانکداری، نگاه ویژهای به صنعت جذاب و پرسود گردشگری وجود دارد. وی اظهار داشت: در این مدت، همواره کوشیدهایم که در ارائه خدمات نوین بانکی، پیشگام باشیم و طراحی محصولاتی نظیر گردشکارت و سایبرکارت در کنار خدماتی نظیر بانکداری الکترونیک پیشرفته X۲ و فرابانک، حاصل فعالیت ما بر اساس الگوی یادشده بودهاست.

معاون بانک گردشگری تاکید کرد: استقبال از سهام بانک گردشگری در بازار سرمایه، به‌یقین باعثافتخار این مجموعه خواهد بود چراکه اصلی‌ترین سرمایه ما اعتماد و اعتباری است که در نزد مردم داریم. وی افزود: بانک گردشگری در حوزه سرمایه‌گذاری از ظرفیت بالایی برخوردار است و سودآوری و بازده بالای صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری، نمونه‌ای در این زمینه‌است.

خاطر نشان میشود، شعبه لار به نشانی استان فارس، شهرستان لار، میدان فرمانداری، جنب هنرستان ابوذر و شماره تلفن ۲۲۴۹۹۶۳۲-۲۲۴۸۴۴۱-۲۲۴۸۴۳۹ -۰۷۸۱آماده خدمترسانی به مشتریان و هموطنان است.