به گزارش افکارنیوز،به اطلاع می رساند، در پایانمعاملاتامروز نماد معاملاتي شركت مهندسي نصير ماشين جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه و حق تقدم شركتهاي ليزينگ ايران و كاشي سعدي با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي، متوقف خواهند شد.