به گزارش افکارنیوز،کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛نماد معاملاتیحق تقدم خرید سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی عام)، در نماد پترولح۱، امروز چهارشنبه مورخ ۱۴/۱۲ / ۱۳۹۲، بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت، آماده انجام معامله می باشد.

لازم به ذکر است، محدودیت حجمی خرید در هر سفارش(بلوک) در نماد معاملاتی پترولح۱، به تعداد ۱۰۰،۰۰۰ سهم تعیین می گردد. در این خصوص توجه به موارد ذیل ضروری است: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(سهامی عام) در نماد پترولح۱ تا روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲ / ۱۳۹۳ می باشد. لذا نماد معاملاتی حق تقدم خرید سهام شرکت مذکور(پترولح۱) در پایان معاملات روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲ / ۱۳۹۳ متوقف می گردد.

خریداران نهائی حق تقدم سهام جدید، می بایست قبل از پایان مهلت پذیره نویسی(روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲ / ۱۳۹۳)، نسبت به واریز بهای اسمی سهام جدید به حساب شرکت اقدام نموده و رسید بانکی مربوطه ب انضمام گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی ناشر ارسال نمایند. در صورتی که خریداران در روز آخر پذیره نویسی(روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲ / ۱۳۹۳) اقدام به خرید حق تقدم نمایند، می بایست بهای اسمی سهام جدید را در همان روز(روز شنبه مورخ ۰۶/۰۲ / ۱۳۹۳) به حسابی که شرکت به منظور پذیره نویسی اعلام نموده، واریز نمایند.

بديهي است در صورت عدم واريز بهاي اسمي سهام جديد به حساب پذيره نويسي اعلام شده تا قبل از پايان مهلت پذيره نويسي توسط خريداران، حق تقدم مذکور به عنوان حق تقدم استفاده نشده تلقي گرديده و مسئوليت آن به عهده خريداران خواهد بود.