به گزارش افکارنیوز، براساس جدیدترین آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، میانگین نمره منفی خودروهای سواری تولیدی در بهمن ماه بهبود کیفی پنج درصدی را تجربه کرده است.

در خودروهای سواری تولید شده در این ماه در بخش عیوب فنی و عملکردی دو خودروی سایپا ۱۳۱ و ۱۳۲ بیشترین نمره منفی را کسب کرده‌اند.

در بخش تزیینات و مونتاژ نیز خودروهای ام. وی. ام ۱۱۰ و سایپا ۱۳۱ پارس خودرو دارای بیشترین نمره منفی بوده‌اند.

در بخش بدنه نیز خودروهای ام. وی. ام ۱۱۰ و سایپا ۱۳۱ پارس خودرو بیشترین نمره منفی را کسب کرده‌اند.

در بخش رنگ میانگین نمره منفی نسبت به ماه قبل ۸.۹ درصد کاهش یافته و خودروهای لیفان X۶۰ و لیفان ۶۲۰ بیشترین نمره منفی را داشته‌اند.

بهمن ماه امسال تعداد ایرادات مهم و اساسی خودروهای تولیدی نیز ۱۴.۳ درصد افزایش یافته است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروی سواری بهبود کیفی پنج درصدی را تجربه کرده است.