به گزارش افکارنیوز،شرکت سیمان داراب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۳۷۵ میلیارد ریال‌ به صورت حسابرسی شده معادل ۵۶۵ ریال‌اعلام کرده است.

شرکت سیمان داراب پیش‌بینی سود هرسهمسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۳ را با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۲ مبلغ ۵۶۵ ریال و در اسفند ماه سال جاری معادل ۵۶۵ ریال اعلام کرده است.

این شرکت در پیش بینی سال مالی ۹۳ مبلغ ۸۶ میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها(۲۵ درصد سود خالص و به ازای هر سهم ۱۴۴ ریال) پیش بینی کرده است.

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱ بهمن ماه ۹۲، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۷۵میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال(معادل ۶۰ درصد) از محل سودانباشته(۱۲۵ میلیارد ریال) و مطالبات و آورده نقدی سهامداران(۱۰۰ میلیارد ریال) به تصویب رسیده است.

"ساراب" پیشبینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۳۷۵ میلیارد ریال مبلغ ۶۵۰ ریال و با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۹۸ ریال اعلام کرده است.