به گزارش افکارنیوز،نظر به چشم انداز و مأموریت شرکت بورس، باید گفت که رسالت این شرکت عبارت است از ایجاد بازاری منصفانه، کارا و شفاف با ابزارهای متنوع و درسترسی آسان به منظور ایجاد ارزش افزوده برای ذینفعان که مسئول این مأموریت نیز مدیر عامل شرکت بورس می باشد.

فصل دوم از اساسنامه این شرکت به موضوع فعالیت آن اختصاص دارد که در ذیل مستنداً به آن اشاره شده است:


با توجه به آنکه در اساسنامه این شرکت ذکر شده که رییس یا مسئول باید شرایط عادلانه برای سهامداران ایجاد کند تا بتوانند در بهترین شرایط به داد و ستد بپردازند، آیا این عادلانه است که افراد از فروش سهم خود منع شوند؟

آیا این عادلانه است که سهامداران ندانند که اجرای ضوابط و مقررات مقطعی جدید تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

آیا این عادلانه است که نمادی خارج از عرف بازار متوقف و بازگشایی شود؟

آیا این اعمال نشانگر این است که شما نظارت بر حسن انجام معاملات دارید؟

آیا عدم اطلاع سهامداران خارج از اصل انصاف و رعایت حال مشتری نیست؟

جناب آقای مدیر عامل، با توجه به مأموریت شما که در اساسنامه سازمان پیش بینی شده شما نسبت به این وظایف در قبال سهامدارانتان چه اقداماتی انجام داده اید؟ وقتی به شما مراجعه می کنیم، این وظایف را برگردن سازمانبورسمی اندازید و سازمان بورس نیز این نظارت را در حیطه اختیارات خود ندراد، پس اگر هم شما و هم سازمان از این وظیفه خطیر سر باز زنید پس تکلیف سهامدارانی که با هزار امید تمام سرمایه شان را تبدیل به سهام نموده اند که به خدمت بورس و جامعه در بیاورند چه می شود؟

آیا با طفره رفتن از برخی وظایف و مسئولیت ها چیزی درست خواهد شد؟ یا باید نسبت به این نا عدالتی ها چشم پوشید و ساکت ماند؟

وقتی در اساسنامه شرکت ذکر شده است که شما موظفید اطلاعات مربوط به سفارش ها و معاملات را تهیه، جمع آوری، پردازش و انتشار دهید، پس چرا با انجام پردازش داده ها، شاخص جدیدی که بیانگر واقعیت های موجود باشد، اعلام نمی کنید؟ یا اینکه با توجه به بند ۱۰ ماده ۳ اساسنامه که مقرر شده نظارت بر فعالیت ها بر عهده شخص شما است، در حالیکه شما در خصوص آن اهمال می کنید، پس این نظارت وظیفه کیست؟

نظر به بند ج فصل چهارم اساسنامه سازمان بورس، جنبه نظارتی اصلاً در وظایف این سازمان قید نشده و وقتی مدیر عامل شرکت بورس این مهم را به سازمان واگذار کند و سازمان نیز جزو وظایفش نباشد، آیا نباید مجمع اقدام به تجدید نظر پیرامون این قوانین نماید؟ و پرسش آخر اینکه مدیرعامل شرکت بورس در صدد احقاق حقوق تضییع شده سهامداران بر نمی آید؟

در پایان این گزارش می افزاید، اگر این وظایف در حیطه اختیارات شما نیست پس چرا در اساسنامه شرکت بورس عنوان شده است؟ با توجه به وظیفه نظارتی سازمان بورس بر اعمال تمامی تشکل های زیرمجموعه خود و مجمع عمومی که مرجع تصمیم گیری است. تمامی سهامداران خواستار این هستند که اقدام مناسبی نسبت به این مهم مبذول دارید.