به گزارش افکارنیوز، در این مطلب می خواهیم به شما روشی جالب برای شناسایی جنسیت سیستم خودتان را ارائه می دهیم. با نوشتن کدی مخصوص، به سیستم دستور می دهید که شروع به صحبت نماید و جنسیت خود را نشان دهد.

برای این کار Note Padبرنامه را اجرا نموده و سپس عبارت زیر را در آن تایپ نمایید:

CreateObject(" SAPI. SpVoice "). Speak " Whats My Gender? "

حال فایل مربوطه را با نام و پسوند Gender. vbsذخیره نمایید.


اگر صدای مردی را شنیدید کامپیوتر شما آقاست و اگر صدای زن را شنیدید کامپیوتر شما خانم است.

باور ندارید یکبار انجام دهید.

نویسنده: محسن خلیل زاده