به گزارش افکارنیوز،پتروشیمی خارک اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۳ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در کدال، شرکت مبلغ EPS سال آتی را ۴۶۸۰ ریال اعلام کرده است.

محسن شاهین، مدیرعامل پتروشیمی خارک در نامه ارسالی خود به سازمانبورسو اوراق بهادار مفروضات این پیش بینی را اعلام کرده است. بر این اساس، پیش بینی سود هر سهم شرکت بر اساس مقدار تولید مفروض شده است که با توجه به شرایط روز و مقدار تولید محصول تولید شده واقعی سال ۱۳۹۲ صورت گرفته است. در این پیش بینی، مقدار فروش هم بر مبنای تولید در نظر گرفته شده و نرخ پیشنهادی فروش جهت سال ۹۳ متانول ۳۹۵ دلار، گوگرد ۱۱۵ دلار، پروپان و بوتان ۷۵۰ دلار و پنتان ۸۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.

همچنین، نرخ تسعیر هر دلار به ریال مبلغ ۲۶ هزار و ۵۰۰ ریال منظور شده است.

در این اطلاعیه آمده است که هزینه خوراک بر مبنای هر متر مکعب ۱۳ سنت و با نرخ تسعیر هر دلار ۲۶ هزار و ۵۰۰ ریال برای سال ۹۳ در نظر گرفته شده است. قابل ذکر است که گاز خوراک پتروشیمی خارگ به صورت گاز ترش بوده و نرخ در نظر گرفته شده بابت گاز ترش مصرفی در آخرین صورتحساب دریافتی(آذر۹۲) هر متر مکعب ۹.۵ بوده است. یادآور می شود به ازای هر یک سنت تغییر در نرخ خوراک گاز ترش این شرکت معادل مبلغ ۳۵۵ ریال روی مبلغ سود پیش بینی شده تاثیر می گذارد.

در ادامه این اطلاعیه آمده: با توجه به اینکه نرخ تسغیر دلار به ریال جهت فروش و هزینه های شرکت، هر دلار ۲۶ هزار و ۵۰۰ ریال در نظر گرفته شده، لذا معافیت مالیات کل صادرات در محاسبات منظور نشده است.

به علاوه در صورت تغییر نرخ فروش متانول به ازای هر ۱۰ دلار سالانه ۱۵۶ ریال، پروپان و بوتان ۵۲ ریال و پنتان ۱۶ ریال و گوگرد ۳۳ ریال تاثیرگذار خواهد بود.