به گزارش افکارنیوز،شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد با انتشار پیش بینی های سال مالی ۹۳ میزان سود هر سهم سال مالی جاری را معادل ۳۶۲ ریال‌اعلام کرده است و طی ۶ ماه نیز معادل ۱۹ ریال‌به ازای هر سهم کنار گذاشت.

شرکتسرمایه گذاریتوکا فولاد پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۳ را با سرمایه ۲۶۰ میلیارد ریال مبلغ ۵۵۰ ریال و در بهمن ماه ۹۲ مبلغ ۳۶۱ ریال اعلام کرده بود که این رقم در اسفند ماه سال جاری به مبلغ ۳۶۲ ریال رسیدو طی دوره ۶ ماهه با اختصاص ۱۹ ریال‌سود به ازای هر سهم معادل ۵ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

این شرکت پیش بینی عملکرد تلفیقی سال مالی ۹۳ را با سرمایه ۲۶۰ میلیارد ریال در تیر و آبان ماه ۹۲ مبلغ ۹۴۸ ریال و در آبان و آذر ماه ۹۲ مبلغ ۹۷۹ ریال اعلام کرده بود که با سرمایه ۶۱۰ میلیارد ریالدر دی ماه ۹۲ مبلغ ۵۳۲ ریال، در ۲۸ دی ماه ۹۲ مبلغ ۴۹۷ ریال و در بهمن ماه ۹۲ مبلغ ۵۳۱ ریال اعلام کرده بود که این رقم در اسفند ماه سال جاری به مبلغ ۵۱۲ ریال رسید.

لازم به ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ دی ماه ۹۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۱۰ میلیارد ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۸۵ میلیارد ریال و از محل مطالبات و آورد نقدی مبلغ ۲۶۵ میلیارد ریال) معادل ۱۳۵درصد افزایش یافته است.