به گزارش افکارنیوز،سازمان خصوصی سازی ۱۰۰درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت به قیمت پایه هر سهم ۱۱هزار و ۱۸۰ریال، سه شنبه ۲۷ اسفند در بازار سوم فرابورس عرضه می کند.

سازمان خصوصی سازی به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۱۰۰درصد ازسهامشرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت معادل ۸۵ میلیون سهم که از این تعداد ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار سهم ترجیحی است را سه شنبه ۲۷ اسفند در بازار سوم به فروش می رساند.

سهام این شرکت با سرمایه ۸۵۰ میلیارد ریال به قیمت پایه هر سهم ۱۱هزار و ۱۸۰ریال به صورت یکجا و نقد و با شرایط ۳۰ درصد نقد، مابقی اقساط ۴ ساله با نرخ ۱۵درصد عرضه می شود.

این در حالی است که مهلت پرداخت حصه نقدی و ارائه فرم خارج از پایاپای حداکثر ۹روز کاری سازمان خصوصی سازی و مبلغ سپرده در رقابت ۲۸.۵ میلیارد ریال تعیین شده است.

گفتنی است موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت پیرامون سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در احداث، توسعه و یا تکمیل و راه اندازی واحد های صنعتی و خدماتی است.