به گزارش افکارنیوز، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در یکهزار و یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار در روز سه شنبه مورخ ۱۳/۱۲ / ۹۲ برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار تشکیل شد، اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیردولتی با اصلاحات مورد نظر اعضای شورا به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه نمونه پیشین شد.

به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، در این زمینه به بانک‌های مشمول فرصت داده شد، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۳۹۳ وضعیت خود را با اساسنامه جدید تطبیق دهند.

در این جلسه، موضوع تشکیل شرکت مدیریت دارایی و بدهی بانک‌ها مطرح شد. اعضای شورا پس از شنیدن نظرات کارشناسان در این رابطه مقرر کردند به منظور اتخاذ تصمیم، گزارش کاملتر و جامع‌تری که در برگیرنده ابعاد مختلف موضوع و شاخص‌های مورد نظر اعضای شورا باشد، تهیه شده و در جلسات آتی شورا مطرح شود.

در این رابطه همچنین مقرر شد بانک مرکزی نسبت به تهیه گزارش جامعی در خصوص مطالبات غیرجاری بانکها اقدام کرده و نتایج آن را در جلسات آینده شورا مطرح کند.