به گزارش افکارنیوز،کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره ۰۶۶۰ / الف / ۹۲ مورخ ۱۱/۱۲ / ۱۳۹۲ این مدیریت، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد ۱۱۲،۵۰۰، ۰۰۰سهممعادل ۱۰۰ درصد(صد درصد) از سهام کنترلی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز(سهامی خاص) را با قیمت پایه کل ۳۷۹،۸۰۰، ۰۰۰،۰۰۰ ریال را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط(۱۵ درصد نقد، مابقی اقساط ۶ ساله با نرخ ۱۵ درصد)، از طریق عرضه در بازار سوم فرابورس ایران در روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۲ / ۱۳۹۲ به فروش برساند.

براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه فرمائيد.