به گزارش افکارنیوز، معیشت مسأله‌ای است که می‌تواند در جنبه‌های مختلف زندگی انسان تأثیر بگذارد و به ویژه زمانی که به رکود یا فقر بیانجامد این تأثیر شدت منفی بیشتری گرفته و حتی به تخریب نیز مبدل می‌شود. بنابراین باید در کسب درآمد به مهمترین مساله یعنی پاکیزگی و طهارت آن توجه کرد.

پیامبر خدا(ص) درباره کارهایی که یک مسلمان باید در خریدوفروش و کسب درآمد توجه کند، می‌فرمایند: " کسی که خرید و فروش می‏‌کند باید از پنج کار دوری ورزد وگرنه نباید خرید و فروش کند: ربا، سوگند، پوشاندن عیب کالا، تعریف و تبلیغ در موقع فروش و بدگویی از کالا در موقع خرید آن۱ ".

ایشان همچنین فرمودند: " هرگز کسی غذایی بهتر از دسترنج خود، نخورده‏ است۲ ".

رسول خدا(ص) در جایی دیگر می‌فرمایند: " بهترین درآمد، درآمدِ کارگری است که در کارش صداقت داشته باشد۳ ".

برای یافتن پاسخ درباره این که پاکیزه‌ترین درآمد چه درآمدی است به روایات و احادیثمراجعه می‌کنیم که پیامبر خدا(ص) در این باره فرمودند: " همانا پاکیزه‏‌ترین شغل، شغل بازرگانانی است؛ اگرکه سخنی گویند دروغ نگویند و هرگاه امانتی به آنها سپرده شود، خیانت نکنند و هر گاه وعده دهند، خلف وعده نکنند و وقتی چیزی می‏‌خرند، از آن نکوهش نکنند و وقتی چیزی می‏‌فروشند، تعریف و تبلیغ نکنند و هر گاه بدهکارند(در پرداخت بدهی خود)، تعلل نورزند و هرگاه طلبکار باشند(برای گرفتن طلب خود)، فشار نیاورند۴ ".

آن حضرت همچنین در حدیثی دیگر چنین می‌فرمایند: " پاکترین درآمدِ مسلمان، تیری است که در راه خدا می‏‌اندازد۵ ".

منابع احادیث:

۱ - بحارالأنوار: ۱۰۳ / ۹۵ / ۱۸ منتخب میزان‌الحکمة: ۸۸

۲ - کنزالعمّال: ۹۲۲۳ منتخب میزان‌الحکمة: ۴۹۰

۳ - جامع الأحادیث: ۷۶ منتخب میزان‌الحکمة: ۴۹۰

۴ - کنزالعمّال:(۹۳۴۰ ۹۳۴۱) منتخب میزان‌الحکمة: ۴۹۰

۵- کنزالعمّال: ۱۰۵۱۶ منتخب میزان الحکمة: ۴۹۰