به گزارش افکارنیوز،کارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع می رساند؛ پیرو بیانیه شماره ۰۶۵۹ / الف / ۹۲ مورخ ۱۰/۱۲ / ۱۳۹۲ این مدیریت، سازمان خصوصی سازی در نظر دارد، تعداد ۳۰۰ سهم معادل ۱۰۰ درصد(صد درصد) از سهام کنترلی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی(سهامی خاص) را با قیمت پایه کل ۳۸۵،۶۳۸، ۰۰۰،۰۰۰ ریال را بطور یکجا و نقد یا نقد و اقساط(۴۰ درصد نقد، مابقی اقساط ۲ ساله با نرخ ۱۵ درصد)، از طریق عرضه در بازار سومفرابورسایران در روز یکشنبه مورخ ۲۵/۱۲ / ۱۳۹۲ به فروش برساند.

براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به بيانيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه فرمائيد.