وزيرجهاد كشاورزي گفت: براي حمايت از توليد كنندگان داخلي، ممنوعيت واردات شير خشك را به گمرك و سازمان هاي ذيربط اعلام كرديم.
به گزارش ایرنا، صادق خلیلیان، جمعه در جلسه دیدار با کشاورزان و مسئولین شهرستان خوانسار که درمحل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: ممنوعیت ورود شیر خشک به گمرک اعلام شده و اگر در کارخانه ای از شیرخشک وارداتی استفاده کندبه عنوان قاچاق محسوب و جلو فعالیت آنها گرفته می شود.
وی اظهارداشت: هم اکنون مقداری از شیر خشک که از قبل وارد کشور شده وجود دارد که با اتمام آن باید منتظر وضعیت بهتری برای تولید کنندگان شیر باشیم.
خلیلیان همچنین با اشاره به قیمت گذاری مناسب خرید گندم از کشاورزان به مبلغ سه هزار و ۶۰۰ ریال، اظهارداشت: واردات گندم به بخش خصوصی واگذار شده و لذا اگر دولت بخواهد گندم را با قیمت بیشتراز کشاورزان خریداری کند، بخش خصوصی اقدام به واردات آن به قیمت کمتر خواهد کرد که در نهایت به ضرر کشاورزان خواهد شد.
وی در خصوص افزایش قیمت نان و ثابت ماندن قیمت خرید تضمینی گندم گفت: دولت گندم را در گذشته از کشاورزان به قیمت مناسب خریداری می کرد و با یارانه هایی که به آن تعلق می گرفت در اختیار نانوایان قرار می داد اما پس از قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت نان، این یارانه ها قطع شده است.
وزيرجهادكشاورزي همچنين با اشاره به بدهي هاي كشاورزان و معوقات آنان به بانك كشاورزي، اظهارداشت:بااين بانك توافق شدكه به كشاورزان پس ازتعيين تكليف وام قبلي،وام جديد دهد.